Serveis tècnics
Assegurances
Documentació d'interès
Manuals tècnics
Manual de Seguretat Contra Incendis
Visats i RVDs
Informació sobre visats i RVD
Assumeix
Genèrics
Obres
Seguretat i salut
Activitats
Certificats
Genèrics
Activitats
Obres
Seguretat i salut
Vehicles
Actes
Declaració responsable
Control de qualitat
Notificació d'Intervenció Professional (NIP)
Documentació sobre projectes tècnics
Taules consultives
TC-IE
TID-PAU
TASCOM
Circulars i Instruccions de l'Administració local
TAAC
TINSCI
TC-IG-IF-RITE
TC-IPCI
Clúster d'incendis
Programes
SLAM
Analitzador de xarxes elèctriques, AR.6
Mesurador de CO2
Sonòmetre 2250
Luxímetre Gossen Panlux Electronic 2
Anemòmetre amb termòmetre
Font sonora Omnipower 4292
Maleta de verificacions d'instal·lacions elèctriques
Equip Multifunció Testo 435-2
Analitzador de xarxes elèctriques MYeBOX-1500
Llibres d'incidències
IITs
Pèrits i Tercers per a l'Administració
Novetats legislatives
DOUE
BOE
DOGC
BOPB
Unió Europea
Estat Espanyol
Generalitat de Catalunya
Administració local
Llibres d’ordres i assistències
Ajuda Tecnovisat
Serveis Jurídics
Normativa col·legial i professional
Estatuts
Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials d’Espanya I del seu Consell General
Vènia
Articles
Contractes
Guies
Comunicació
Memòries d'activitats
Tecnodebats
Técnica Industrial
Altres
Theknos
Enquestes
El Col·legi
Segells professionals
Segell de l'enginyer graduat
Segell de l'enginyer tècnic
Segell de l'enginyer tècnic en disseny industrial
Segell de societat professional d'enginyeria
Configuració de @ebcn.cat
Portal de transparència
Pressupostos anuals
Estats financers auditats
2021
2020
2019
2018
2017
2022
2023
Col·legiació
Codis de descompte
Sistema Integrat de Gestió (SIG)
Any D
MUPITI
Circulars Informatives
2024
Assemblea local de Mupiti 2024
XARXA e-BCN
Premis
Premis ENGINYERS BCN 2023
Premis ENGINYERS BCN 2024
Premis de les comissions socials 2024
Premis de Relats breus
Obres presentades
Premis de Fotografia
Premis de Pintura
Fòrums
Registre de Societats Professionals
Servei d'Ocupació i Promoció Professional
Recursos per a la recerca de feina
Informes del mercat laboral
Comissions
Memòries de les Comissions
COSCIE
CONSULTES MÉS RECENTS
Manual de Seguretat Contra Incendis
Manual de Seguretat Contra Incendis

Eina útil per a la formació dels professionals vinculats al sector de la Seguretat Contra Incendis.

Actualment el Col·legi està reeditant el Manual de Seguretat Contra Incendis en versió digital, que originàriament es va publicar en format paper entre el 2005 i el 2009. Els canvis normatius i la incorporació al mercat de nous productes i solucions tècniques en el sector fan necessària una adaptació del Manual per a que segueixi essent vigent i útil per als tècnics.

Per a una recerca ràpida i concreta de les diferents temàtiques que interessin al lector, el Manual es divideix en Famílies: Protecció Passiva, Protecció Activa, Autoprotecció i emergències, etc., i alhora cadascuna d’aquestes famílies es subdivideix en Fitxes que tracten en profunditat temes específics: Resistència al Foc, Reacció al foc, etc.

Aprofitant la reedició del Manual, s’afegeixen canvis en l’estructura de les Fitxes incorporant els apartats de manteniment i de resolució de casos pràctics, per a una millor comprensió de la part teòrica. També s'inclouen uns arxius comercials (PROveïdors COMercials) al final de la part tècnica de cada fitxa que aporten solucions existents en el mercat als problemes tècnics.

Dins a aquesta secció trobaràs les següents fitxes actualitzades.

Pàgina 1 de 1