Serveis tècnics
Assegurances
Documentació d'interès
Manuals tècnics
Manual de Seguretat Contra Incendis
Visats i RVDs
Informació sobre visats i RVD
Assumeix
Genèrics
Obres
Seguretat i salut
Activitats
Certificats
Genèrics
Activitats
Obres
Seguretat i salut
Vehicles
Actes
Declaració responsable
Control de qualitat
Notificació d'Intervenció Professional (NIP)
Documentació sobre projectes tècnics
Taules consultives
TC-IE
TID-PAU
TASCOM
Circulars i Instruccions de l'Administració local
TAAC
TINSCI
TC-IG-IF-RITE
TC-IPCI
Clúster d'incendis
Programes
SLAM
Analitzador de xarxes elèctriques, AR.6
Mesurador de CO2
Sonòmetre 2250
Luxímetre Gossen Panlux Electronic 2
Anemòmetre amb termòmetre
Font sonora Omnipower 4292
Maleta de verificacions d'instal·lacions elèctriques
Equip Multifunció Testo 435-2
Analitzador de xarxes elèctriques MYeBOX-1500
Llibres d'incidències
IITs
Pèrits i Tercers per a l'Administració
Novetats legislatives
DOUE
BOE
DOGC
BOPB
Unió Europea
Estat Espanyol
Generalitat de Catalunya
Administració local
Llibres d’ordres i assistències
Ajuda Tecnovisat
Serveis Jurídics
Normativa col·legial i professional
Estatuts
Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials d’Espanya I del seu Consell General
Vènia
Articles
Contractes
Guies
Comunicació
Memòries d'activitats
Tecnodebats
Técnica Industrial
Altres
Theknos
Enquesta Theknos
El Col·legi
Segells professionals
Segell de l'enginyer graduat
Segell de l'enginyer tècnic
Segell de l'enginyer tècnic en disseny industrial
Segell de societat professional d'enginyeria
Configuració de @ebcn.cat
Portal de transparència
Pressupostos anuals
Estats financers auditats
2021
2020
2019
2018
2017
2022
Col·legiació
Codis de descompte
REBUILD 2024
Sistema Integrat de Gestió (SIG)
Any D
MUPITI
Circulars Informatives
2024
XARXA e-BCN
Premis
Premis ENGINYERS BCN 2023
Premis ENGINYERS BCN 2024
Junta General Extraordinària
Junta General Ordinària
Resultat econòmic
Servei d'Ocupació i Promoció Professional
Recursos per a la recerca de feina
Informes del mercat laboral
Comissions
Memòries de les Comissions
COSCIE
CONSULTES MÉS RECENTS
2013, Any de les Smart Cities
Darrera actualització: 12.04.2024
Autor: ENGINYERS BCN, idioma: Català

Des del seu 50è aniversari, el Col·legi selecciona un tema específic que capitalitza la nostra atenció al llarg d’un any natural.

Enginyers BCN ha definit el 2013 com l’Any de les Smart Cities, durant el qual volem anar tractant tots aquells temes que hi estan relacionats i aprofundir-hi, amb l’objectiu de potenciar el paper que juga el nostre enginyer tècnic industrial dins aquest sector emergent, així com la seva relació amb els diferents agents que el componen.

Una ciutat pot ser qualificada com a Smart City quan inverteix en capital humà, social i tecnològic, en apropar les TIC a les infraestructures i els serveis tradicionals, amb un desenvolupament econòmic sostenible i una millor qualitat de vida, mitjançant una gestió racional dels recursos naturals i una gestió participativa i intercanvi d’informació.

Durant tot el 2013, hi dedicarem jornades tècniques, taules rodones, cursos formatius i altres activitats. Així mateix, publicarem articles tècnics i retrats d’empresa dirigits al sector de l’enginyeria en general i als nostres 7.000 col·legiats en particular.

Convidarem, a més, les associacions participants del City Protocol i els ajuntaments.

És imprescindible, per l’excel·lència i els continguts d’aquest projecte, comptar amb les empreses compromeses a avançar cap a la implementació dels sistemes i les solucions digitals o intel·ligents perquè traspassin al col·lectiu els seus alts coneixements i la presentació de les seves solucions tecnològiques.

Una part important del contingut de l’Any sobre les ciutats intel·ligents l’aportaran els responsables tècnics de les empreses o institucions participants i el gabinet tècnic del Col·legi, mitjançant una estreta col·laboració entre ambdues parts en les activitats següents:

  • Elements de DIVULGACIÓ de l’Any de les Smart Cities, com plafons a l’entrada de la seu col·legial i del Tecnoespai, al web www.enginyersbcn.cat i a les publicacions col·legials, amb el logotip de les empreses participants al llarg de tot l’any.
  • Publicació d’un ARTICLE TÈCNIC escrit per cada empresa participant, d'extensió màxima 3 pàgines, sobre el segment del qual considera que té més coneixement o novetats. Aquest article, objectiu i científic (no comercial), es publica en una de les 10 edicions del 2013 de la revista col·legial Theknos, de distribució personalitzada als 7.000 col·legiats + 700 líders d’opinió sectorial, i requereix l’aprovació prèvia del Consell Editorial del Col·legi i del coordinador de l’Any.
  • El Departament de Comunicació del Col·legi podrà rebre NOTES DE PREMSA de les empreses participants al llarg de l’any que es publiquen a l’apartat del web corresponent, així com a la revista col·legial Theknos.